تبلیغات
آب یعنی ماهی - گزیده آثار
پاییز در قطار(داستان)،سوره مهرداستان ناتمام،تکاسنگ پا +گل (طنز) ،پیدایشمجموعه هزار و یک شب ،انتشارات قدیانی ، 1386

لیلی و مجنون(بازنویسی)، پیدایشفیه ما فیه (بازنویسی)، پیدایششاعر راز و شیراز، حافظ (زندگی و شعر)،پیدایشمنطق الطیر (بازنویسی) ، پیدایش
دویدم و دویدم (شعر) ، پیدایش
قصه های شیرین حسنک ، پیدایششهریار (زندگی نامه) ،مدرسهسید جمال الدین اسد آبادی (زندگی نامه)، مدرسهداریوش هخامنشی،مدرسهقصه های منظوم از چهارده معصوم ،قدیانی

ترانه های نی نی عینکی ، افق
حرف های چرخ خیاطی ، افقنیلوفر چه می خواست؟ ، منادی تربیت
قصه قصه قصه، از کلیله و دمنه ،منادی تربیتشعرهای کودکانه ، حماسه های جاودانه ،نشر شاهددوازده آینه، زیتون


عروسی ماه و خورشید ، زیتون
پسرکی که تنها بود ، منادی تربیت
صندلی ها خسته اند (شعر) ، منادی تربیت مجموعه جادوگران ، پیدایشای زمین ، ای سنگدل - نشر نبا